НАГРАДИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕДМОНД ДЕМИРДЖИЯН“

21 март 2016

Общи проекти

НАГРАДИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕДМОНД ДЕМИРДЖИЯН“

От шест години, Фондация „Едмонд Демирджиян“, връчва  наградата за живопис за обещаващо развитие и посветеност на изкуството. Наградата е основана през 2010 г. в памет на художника Едмонд Демирджиян и се връчва ежегодно.

Минали изложби

Награди на фондация „Едмонд Демирджиян“ – 2017 г.
Награди на фондация „Едмонд Демирджиян“ – 2016 г.
Награди на фондация „Едмонд Демирджиян“  – 2015 г.
Награди на фондация „Едмонд Демирджиян“  – 2014 г.
Награди на фондация „Едмонд Демирджиян“  – 2013 г.
Награди на фондация „Едмонд Демирджиян“  – 2012 г.
Награди на фондация „Едмонд Демирджиян“  – 2011 г.
Награди на фондация „Едмонд Демирджиян“ – 2010 г.