“Autumn horizon”

DIMO KOLIBAROV
etching, aquatint on paper
50/65 cm

358,40