“Autumn horizon”

DIMO KOLIBAROV etching, aquatint on paper 50/65 cm

358,40