„Среща“

10 септември 2008

Наши проекти

„Среща“

Изложба
“Среща”
НИКОЛАЙ РАЙНОВ И БОЯН РАЙНОВ  

10 – 26 септември 2008

Галерия “Ракурси” представя изложбата “Среща” на Николай и Боян Райнови.

Николай Райнов (1889 – 1954) е един от големите български интелектуалци на ХХ век – художник, писател, теоретик и изследовател на изкуството, дългогодишен професор и завеждащ катедрата по история на изкуството в художествената академия, преводач, полиглот. Той участва във формирането на модерното изкуство в България в началото на ХХ век и внася в него особена духовност. Автор е на над осемдесет тома трудове, голяма част от които представляват разработки по теория и история на изкуството, монографии, анализи. Цялата му многостранна и задълбочена дейност е насочена към духовно самоусъвършенстване.

Неговият син – Боян Райнов (1921 – 2005) или както е известен във Франция – Боян, завършва Художествена академия в София. През 1946г. заминава за Франция, където остава. Участва активно в културния живот на Париж. През 1946 г. открива изложба с рисунки към книгата на Пол Елюар “Красавиците и зверовете”, с предговор от Жан Кокто. До 1962 г. прави самостоятелни и излага в колективни изложби. През 1963 г. участва в “Изложбата на седемте тенденции на съвременната скулптура” – представителна изложба на основните тенденции в европейската скулптура, наред с Жан Арп, Алберто Джакомети и др. Същата година получава Първа награда на Международната изложба на скулптурата в Монте Карло за произведението “Les Enlaces” (“Прегърнатите”).

Френската държава проявява особено внимание към художника, като издава по случай 60 годишния му юбилей през 1982 г. пощенска марка с неговото произведение “Семейството”. Скулптурните композиции на Боян “Семейството”, “Приятелството между хората” и “Градът” са поставени на три площада в Париж.

До края на живота си не се среща с баща си и не се връща в България.

Настоящата изложба събира произведения на бащата и сина – едно неосъществено желание за съвместна изложба и на двамата художници. Представени са графики и рисунки на Николай Райнов и непоказвани в България скулптури на Боян, маслена живопис, литографии и рисунки.