Проект EU UNESCO4ALL TOUR

7 септември 2019

Общи проекти

Проект EU UNESCO4ALL TOUR

Галерия „Ракурси“ е партньор в проекта EU UNESCO4ALL TOUR, финансиран от програма COSME на ЕС. Той е насочен към подкрепа, насърчаване и развитие на транснационални тематични туристически продукти, свързани с културните и творческите индустрии.

Целите на проекта са да направят обектите от световното културно наследство на ЮНЕСКО достъпни за хора със зрителни затруднения, да насърчат туризма сред тази група от хора, да подобрят качеството на техния живот, да популяризират обектите на ЮНЕСКО сред тях , да спомогнат за развитието на културния туризъм, насърчаване на междукултурния диалог и мобилността, да се обучат хора от сферата на културата и туризма за работа с незрящи.

По време на проекта, който е с продължителност 18 месеца, ние и нашите партньори от Италия, Испания, Нидерландия, Хърватия и Малта развиваме общоевропейска програма, осигуряваща иновативен, технологично ориентиран, достъпен, транснационален културен туристически пакет, съчетаващ култура и изключителните обекти от световното наследство на ЮНЕСКО, който предлага на слепи и хора със зрителни увреждания – но в крайна сметка за всички публики – възможността да почувстват и изживеят изкуството и културното наследство както никога досега.

https://unesco4all-tour.eu