„Едногодишен грант 2021“ на Национален фонд „Култура“

9 януари 2022

Наши проекти

„Едногодишен грант 2021“ на Национален фонд „Култура“

„Едногодишен грант 2021“ на Национален фонд „Култура“

През 2022 г. екипът на галерия „Ракурси“ ще реализира проект „Ракурси за внедряване на иновативна интегрирана организационна стратегия във визуалните изкуства“, Договор № ORG2021-28/ 2021, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021“ на Национален фонд „Култура“ (НФК).
Целите на проекта са свързани с:
Прилагане на иновативна Интегрирана организационна стратегия и план към нея, насочени към повишаване устойчивото развитие на кандидата, чрез изпълнение на взаимосвързан комплекс от мерки на организационно-управленско, маркетингово и ресурсно-съдържателно ниво.
Предлагане на качествено творческо съдържание в дигитална среда, чрез използване на специализирани платформи и налагане на собствена платформа за представяне на културни продукти в България и в чужбина.
Осъществяване на иновации и партньорства на национално и международно ниво за представяне на културни продукти, привличане на нови публики и подкрепа за дългосрочното развитие на галерията.
Концепцията на програмата на галерия „Ракурси“ за 2022 г. е да приложи изцяло нова за България Интегрирана организационна стратегия за културни оператори във визуалните и пластичните изкуства, както и да проведе различни образователни инициативи.