Преодоляване на бариерата между музеите и хората със зрителни затруднения.

14 март 2016

Общи проекти

Преодоляване на бариерата между музеите и хората със зрителни затруднения.

Галерия „Ракурси“ е партньор в проекта BaGMIVI : Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments – Преодоляване на бариерата между музеите и хората със зрителни затруднения.

Проектът се основава на разбирането за музеите като места, където не само се събират, съхраняват и излагат произведения на изкуството, а като ориентирани към аудиторията пространства с широка образователна и социална роля (Hooper-Greenhill, 2007). От тази гледна точка, от голям интерес за музеите става достъпът до тях на лица с увреждания.

Зрително затруднените хора са изправени пред многобройни препятствия в достъпа си до музеите, затова все повече музеи и галерии работят за улесняването и привличането им до техните пространства и колекции.

В този проект галерия „Ракурси“ си сътрудничи със Софийския университет „Климент Охридски“, факултет „Специална педагогика“ и с Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца, както и с други европейски университети, институции и музеи, които са част от проекта BaGMIVI по програма „Еразъм +” на ЕС.

На 19 април 2016 г. галерия „Ракурси“ представи първата изложба „Докосни съкровище“ за незрящи ученици от Училището за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“. Това е тактилна изложба на обекти, копия на най-известните Тракийски съкровища. Учениците имат възможност да докоснат копия на ритони, фиали, вази и други обекти и да получат информация за тяхната история и загадъчния свят на траките от екипа на галерията.

Втората изложба за незрящи „Поглед към модерното изкуство“, организирана от галерия „Ракурси“ се състоя на 7-ми юни 2016 г. Тази изложба е фокусирана върху модерните течения в изкуството на ХХ век. Тя представя скулптури, изпълнени в различни стилове – експресионизъм, кубизъм, абстракционизъм и др., а изкуствоведите и художниците на галерията запознаха учениците с възникването и особеностите на стиловете. Част от изложбата е и интерактивния проект на Марианжела Анастасова, в който незрящите създават картина на усещането за себе си посредством различни материали и миризми. Техните картини ще бъдат включени в произведението „Прегръдка“ на Марианжела Анастасова и по-късно ще станат част от музея, който галерията ще направи в училището за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ в София, което е партньор в проекта.

www.bagmivi.eu

http://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2016/04/19/2745832_sukrovishta_za_vsichki_-_trakiiska_izlojba_za/

https://www.youtube.com/watch?v=B8y9qOCS_UI&feature=youtu.be