“Разходката“

ДИМО КОЛИБАРОВ офорт, акватинта/хартия 78/59 см.

800,00 лв.