„Островът на лебедите“

РАДА ЦАНКОВА
акрил, туш върху хартия
74/112 см.

3600,00 лв.