„Ние 1“

ВЕЛИСЛАВА ГЕЧЕВА
акрил на дърво
30/40 см.

1200,00 лв.