“Ден и нощ”

РУМЕН НЕЧЕВ акрил, апликация на платно 40/100 см.  

1200,00 лв.