„Гората засенчва ми краката“

МАРИАНЖЕЛА АНАСТАСОВА
акрил на платно
63/88 см.

1300,00 лв.