„Ангелът, който виждаше със сърцето си“

РОСЕН РАШЕВ - РОШПАКА маслени бои, конец, канап на платно 80/70 см.

1200,00 лв.