„With 12 Hands“

5 - 23 февруари 2019

Изложба
„With 12 Hands“
PRINT NEST STUDIO
5 – 23 февруари 2019

Галерия „Ракурси“ представя изложбата „With 12 Hands“ на художниците от “Print Nest Studio” – Васил Ангелов, Горан Тричковски, Зоран Мише, Ива Димитрова, Иван Матеев, Павел Целковски.
“Print Nest Studio” е творческа работилница, в която са събрани група млади художници, влюбени в графиката, които намират пътя, по който превръщат въображаемите си светове в реални. Те са с различни характери, с различни способност и отношение към живота, но с обща убежна точка. Характерно за графиките на младите автори е изграждането на изображението в диапазона на черно-бялото. Използваните предимно традиционни графични техники за създаване на форми и пространства, придават особена топлота и интимност на възприятието. Съвременното звучене на графичните листове се подсилва от актуалността на темите на творбите им. Формите варират от прецизността на миниатюрата до монументалното внушение на графичното произведение.“

Емануела Ковач