Made in China

27 март - 14 април 2018

АНГЕЛ ГЕШЕВ

Изложба
„Made in China“
АНГЕЛ ГЕШЕВ
27 март – 14 април 2018

Изложбата на Ангел Гешев представя работи, вдъхновени и създадени по време на дългия престой на автора в Китай. Основните теми, които занимават художника са тези за писмеността, знаците и символите. Произведенията в изложбата съчетават абстрактни форми и фигуративни изображения, свързани с историята и духа на тази обгърната от мистика страна. Те са породени както от обикновени събития от ежедневието като разходки, срещи, наблюдения и състоянията, породени от тях, така и пречупени през погледа на художника въпроси за митологията, традицията и изкуството. Работите, част от които наподобяват калиграфии, са изпълнени в традиционната за Китай техника върху копринена хартия.
Румяна Йонева