ARE YOU READY?

26 април 2010

Андрей Даниел

ARE YOU READY?
(хартиена изложба)
АНДРЕЙ ДАНИЕЛ
26 април – 9 май 2010

Галерия „Ракурси“ представя от 26 април до 9 май изложбата „Are you ready?“ на Андрей Даниел. В нея ще бъдат показани 24 произведения – акварели и колажи. Обединяващият елемент е хартията, материалът, който преобладава в изложбата.

„Разнообразието на теми и сюжети, на недовършени случки, случайни емоционални изблици или ри(т)мувани импресии, създават привидния хаос на тази изложба. И все пак, тя е обединена от особения характер на материала, в който преимуществено е изпълнена – акварел, хартия, колаж…
Често, след моите „белетристични” опити в живописта, ми се приисква усещането за лекото, поетично акварелно-хартиено преживяване.
Галерия „Ракурси” любезно ми предостави възможност да споделя това преживяване с вас.“

                                                                                                                                                     Андрей Даниел
                                                                                                                                                     22 март 2010, София