Фрагменти

18 март - 3 април 2005

Атанас Хранов

 Изложба
“Фрагменти”
АТАНАС ХРАНОВ
18 март – 3 април 2005

Атанас Хранов е художник, който се изявява в различни жанрове на изобразителното изкуство –  живопис, скулптура и често ги съчетава. Завършил дърворезба в НХА, за него дървото е предпочитан материал за работа, който той перфектно вледее и използва както в скулптурните си творби, така и в живописта.

            Художникът подчертава пластичността на дървото като рисува върху него, а в картините си изгражда триизмерно пространство със средствата на   илюзорната живопис и вграждането на различни обекти в тях.

            В изложбата “Фрагменти” е показана живопис, която отново съчетава  абстрактни и триизмерни изображения. Свободните форми се редуват с природни и архитектурни елементи – части от капители, ангелски крила, арки, вълни, розети и др.

            Произведенията му имат спонтанен характер и зад него е скрито удоволствието от създаване на форми, които с лекота преминават от един материал в друг и през различни измерения. Неговата иконография отива отвъд традиционните модели и създава нови митологични форми със символичен характер, нова фигуративност с архаични корени.