Чайниците на Балтазар

22 март - 10 април 2016

Атанас Хранов

Изложба
„Чайниците на Балтазар“
АТАНАС ХРАНОВ
живопис и скулптура
22 март – 10 април 2016       

Светът не е това, което е, а това, за което мечтаем. Тази идея развива художникът Атанас Хранов в своята изложба в галерия „Ракурси“ от 22 март до 10 април 2016. В нея животът тече в различно време, цветове, аромати и форми. Има щастие.

„Чайниците на Балтазар” са инспирирани от Библейския разказ за пирът на последния халдейския владетел – Балтазар, по време на който Божията ръка изписва три еврейски думи на стената (премерено, претеглено, пресметнато), с което предвещава края на Халдейската династия. „Чайниците” се явяват като естествено продължение на предишната изложба на Хранов  – „Халдейците”, носеща духа на същите мечтателни хора, дръзнали да погледнат към космоса и да се освободят от оковите на земното и материалното. Тази изложба се интересува от стремленията на този народ, чийто край настъпил с нашествието на персийския цар Кир II и убийството на Балтазар като метафора за погубването на духовността и красотата от силата на прагматизма. Разказът на художника за Балтазар включва и символа на чайника, като странен предмет от бита, свързан с магически отвари, свободно време, уют, мечти и историята на този просветен народ – халдейците.