Скулптура Рисунка

11 - 29 октомври 2022

Христо Харалампиев

Изложба
ХРИСТО ХАРАЛАМПИЕВ
Скулптура
Рисунка
11 – 29 Октомври 2022

„Скулптура и Рисунка. Може би най-обикновеното мото за изложба“ – казва художникът Христо Харалампиев.
„Далеч от почти неразбираемата „теоретическа обосновка“, от претенциозната проблематика и по-близко до чистата емоция и искрената любов, към красотата на рисунката и въздействието на пластичната форма. Парче хартия, четка и шишенце туш. Малко глина и много желание и любов. Останалото е дълъг и пълен с изненади път, водещ някъде, където собствените ни стремежи и желания ще намерят жадуваното удовлетворение.
Всеки, поел по този труден и осеян с предизвикателства път осъзнава, че той е практически безкраен и достигането на върха е невъзможно, но неговата красота и магнетичност ни кара да продължим…
Защото зад нас остават неща, бележещи нашите стъпки. Скулптура и Рисунка.“
Христо Харалампиев представя произведения в класическата техника на изработването им – скулптури в патиниран бронз и рисунки с туш, създадени през последната година.