Ръжда

4 - 18 март 2008

Димитър Труканов-Трукан

Изложба
„Ръжда“
ДИМИТЪР ТРУКАНОВ – ТРУКАН
4 – 18 март 2008 

От 4 до 18 март 2008 г. галерия “Ракурси” представя изложбата “РЪЖДА” на Димитър Труканов – Трукан. Художникът показва картини от пет свои цикъла, създадени в периода 1998 г. – 2008 г. Те са резултат от процеса на общуване между вода, метал и огън, съхранен върху хартия. Хартията като течна маса запечатва следата от тяхното взаимодействие, съхранява в себе си духа и енергията на общуването и се превръща се в късове “хартиени фосили“.