Разливи

9 - 25 април 2019

Велислава Гечева

Изложба
„Разливи“
ВЕЛИСЛАВА ГЕЧЕВА
9 – 25 април 2019

Велислава Гечева представя своите последни живописни работи, създадени в техниката енкаустика. Отправна точка в тях е морето, водната повърхност и движението.
Поради спецификата на техниката, в която чрез нагряване се работи с разтопен пчелен восък, растителна смола и пигменти, нейните работи се доближават до абстракции. Получава се богата живописна материя със сложни наслагвания и прокъсвания, които се базират и на случайността.
„Чрез намесата на жеста създавам условията – казва авторката. Интересното е, че всички движения на тази жива материя са абсолютно уникални и неповторими. Харесва ми да експериментирам и за мен е предизвикателство работата в тази древна техника.“

https://www.viewsofia.com/article/44243/Izlozhba-%E2%80%9ERazlivi%E2%80%9C-na-VelislavaGecheva-

https://www.sega.bg/category-culture/velislava-gecheva-vuzrazhda-vosuchnata-zhivopis

https://www.programata.bg/?p=25&l=1&c=1

https://bnt2.bnt.bg/bg/a/retsepta-za-kultura-13042019