Разливи

9 - 25 април 2019

Велислава Гечева

Изложба
„Разливи“
ВЕЛИСЛАВА ГЕЧЕВА
9 – 25 април 2019

Велислава Гечева представя своите последни живописни работи, създадени в техниката енкаустика. Отправна точка в тях е морето, водната повърхност и движението.
Поради спецификата на техниката, в която чрез нагряване се работи с разтопен пчелен восък, растителна смола и пигменти, нейните работи се доближават до абстракции. Получава се богата живописна материя със сложни наслагвания и прокъсвания, които се базират и на случайността.
„Чрез намесата на жеста създавам условията – казва авторката. Интересното е, че всички движения на тази жива материя са абсолютно уникални и неповторими. Харесва ми да експериментирам и за мен е предизвикателство работата в тази древна техника.“