Пространства на сенките

22 март - 8 април 2022

Капка Кънева

Изложба
Пространства на сенките:
арткниги инсталации – светлинни състояния
КАПКА КЪНЕВА
22 март – 8 април 2022 г.

Капка Кънева е автор, популярен най-вече с работата си с хартия и светлина, в сферата на книжния дизайн. В тази своя нова изява, тя представя авторски арткниги инсталации в поредици от светлинни състояния. Пространствата на сенките, както ги нарича Капка, са реализирани през последните месеци. Част от инсталациите са изпълнени в предпочитаната от художничката техника на хартиено изрязване. Представени са в лимитирани серии артпринтове. Демонстрират крайно различните визии, които светлината поражда върху страниците на разтворите, когато осветява една и съща ажурна матрица. Две алтернативни пространства на сенките ще бъдат инсталирани в двете помещения на галерията. Голямоформатните арткниги от метал “Гори тилилейски” и “Змеево ложе” ще дадат на зрителите възможност реално да ги обитават, преживяват и променят.
“През последните две години изследвам за себе си изобразителните възможности на вградени в книжен разтвор ажури, наподобяващи дантели от хартия. Възприемам своеобразните светлинни артинсталации като арткниги. Те ме вълнуват в контекста на практически неограничения брой паралелни визии, които наслагването на хвърлените от ажурите сенки и светлинни рисунки пораждат върху равнината на разтвора при осветяване със системи от светлинни източници. Пространството, образувало се между двете страници на книжния разтвор, е аспектът, ключов за моя интерес. Основна цел е създаването на „светлинен сандвич“ – алтернативно книжно пространство, в което, под въздействието на осветителната система, многократно се осъществява обектът матрица.
Би могло да се обобщи, че визиите, генерирани на този принцип, са аналогични с популярните от столетия традиционни азиатски куклени театри на сенките. Но докато обичайно театърът на сенките разчита на паравана, който отделя зрителя от процеса на осъществяване на „магията“ на осветяването на обекта и пораждането на сянката, в арткнижните светлинни пространства необходимо условие е зрителят да има поглед върху цялата конструкция, заедно с вградения в нея ажурен обект. Нещо повече – той е предизвикан да прониква в нея, да я осмисля и променя. Желанието ми разтворите на арткнигите – светлинни инсталации, реално да бъдат обитавани, а ажурните обекти в тях – манипулирани и преживявани.”

Капка Кънева работи в областта на хартиената пластика, илюстрацията и книжния дизайн. Изследва възможностите на детската пространствена книга да поражда интерес и отношение към четенето. Преподава в катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“ в Националната художествена академия, чийто възпитаник е. Сред издателствата, за които работи, са „Лист“, „Кръг“, „Панорама“, „Смол стейшънс прес“ и Oxford University Press, Мадрид. Автор е на изследването „Играта като книга“ („Панорама“, 2014).
Наградата от Осмото международно триенале на сценичния плакат (София, 2016), наградата за фотоилюстрация от международния BookILL Fest, (Ново Милошево, 2018), наградата за най-добра детска книга от международния конкурс Image of the Book (Москва, 2019) и “Златна четка” от фестивала “Пловдив чете” за изключителни постижения в художественото оформление на книгата (2021) са някои от отличията, които са й присъждани. Номинирана е за ALMA – мемориална награда „Астрид Линдгрен“ за илюстрация за 2021 и 2022.