Посока юг

8 - 30 декември 2021

Греди Асса

Изложба
„Посока юг“
ГРЕДИ АССА
8 – 30 декември 2021

„Потапям се в забавеното време. Носталгия по позабравен пейзаж, нарисуван според естетиката на романтизма. Пространството се сгъва и разгъва.
Синьото на нощта ме застига. Бавно съблича тя хамелеонските си настроения, подбудена от небесните светила.
Неочаквано се появява сребристият диск – огромен, загадъчен – захвърлен в десния горен ъгъл… Разтварям се в невидимото му мълчание…
Каква наивност – тук и сега, по романтичното.“