Обекти

17 - 30 юни 2014

Ина Дамянова

Изложба
Обекти
ИНА   ДАМЯНОВА
АНДРЕЙ ВРАБЧЕВ
17 юни  –  30 юни 2014 г.

Изложбата „Обекти“ се появи заради спонтанното преливане на две  различни същности, каквито на пръв поглед са Ина Дамянова и Андрей Врабчев. Вярата в смисъла на красотата и стремежът за принос към заобикалящия ги свят обаче, ги обединява не по външни белези, а на едно много по-дълбоко ниво.

Ина Дамянова създава абстрактни обекти, черпейки вдъхновение от лични теми и от материалите и техните качества, работи емоционално и деликатно. Врабчев е анализиращ, агресивен и конструиращ. Не емоциите, а битието е негова тема, вдъхновението му идва по-скоро от размислите, а човешката фигура е важно средство в работите му, стигайки до пълна игра с геометрията на формата. В общата им изложба всеки като че ли е дал нещо от себе си на другия по пътя му към изследване на формата и пространството.