Микро & Макро

11 - 26 май 2010

Любен Зидаров

Изложба
Микро & Макро
ЛЮБЕН ЗИДАРОВ
11 – 26 май 2010

Галерия „Ракурси“ представя от 11 до 26 май изложбата „МИКРО & МАКРО“ на Любен Зидаров. В нея ще бъдат показани 30 живописни произведения – 15 маслени и 15 акварелни творби. Любен Зидаров свръзва традиционната маслена живопис върху платно и класическата акварелна техника със своя неподражаем личен стил на иронична или самоиронична интерпретация върху всеки попаднал в полезрението му сюжет.

Независимо какво или кого превръща в обект на своя артистичен интерес, Любен Зидаров винаги открива тънката връзка между комичното и сериозното, между повърхностното и истинското, между дребното и всемирното, между временното и вечното. По този начин художникът се превръща в мъдрец-разказвач, чиито приказки казват много повече с онова, което недоизричат.

На фона на яркия и ефектен авторски почерк, рядко се споменават онези качества на живописта на Любен Зидаров, без които тя не би станала емблематичното лице на творческия образ и облик на този художник: изисканата й естетика, точното чувство за живопис и невероятно оригинален усет за цвят и за комуникация между краски и отенъци, магически постигнатите жестове на акварелно майсторство.