Лунни отражения – Гуанлан

25 октомври - 8 ноември 2016

Велико Маринчевски

Изложба
„Лунни отражения – Гуанлан”
ВЕЛИКО МАРИНЧЕВСКИ
25 октомври – 8 ноември 2016

 Изложбата „Лунни отражения – Гуанлан” на Велико Маринчевски представя цикъл творби, създадени в известната графична база Гуанлан, Китай по време на четирите творчески пребивавания на автора там.Графиките са изпълнени в техники офорт и акватинта, някои от заглавията са:„Среща под дървото – Гуанлан”, „Половин Луна езеро”, „Гуджън нощ”…
Творбите на Велико Маринчевски са силно повлияни от духа на Изтока. Характерни за неговите работи са чистота на формите, ритъм и деликатно степенуване на полутоновете. Хармонията в природата, дълбочината на космоса, усещането на човека за връзка с тях са състоянията, които авторът изследва. В работите си той постига едно автентично дзен звучене на живот в красотата на мига.
По време на последното 3-месечно пребиваване в Китай през тази година по покана на ръководството на базата, Велико Маринчевски бе отличен с „почетен художник на Графична база Гуанлан”. По същото време беше избран и назначен от „Националния фонд за изкуства на Китай” за преподавател в „Национален курс по графика за обучение на асистенти”, селектирани от 15 академии и университети.
След всяко пътуване и творчество на автора в чужбина, галерия „Ракурси” представя неговите творби. Реализирани са изложби след резиденции във Виена и Токио.
През 2017 година,  Маринчевски е поканен в престижната „Scuola Internazionale di Grafica” във Венеция.
Тази изложба, освен за българската публика, е жест на благодарност и респект към ръководството на Графична база Гуанлан в лицето на г-н Ли Кан, към асистент-печатарите, които отпечатаха  графиките и към всички от Базата.