Конструкции

11 - 24 февруари 2010

Христо Харалампиев

Изложба               
„Конструкции“
ХРИСТО ХАРАЛАМПИЕВ
11 – 24 февруари 2010            

Изложбата представя завършен цикъл от творби на базата на дългогодишните търсения на автора в областта на ниския релеф. Това е една сравнително рядко използвана скулптурна техника, вероятно поради необходимостта от натрупване на достатъчно знания и умения за деликатна дефиниция на формата върху релефната плоскост.

За автора ниският релеф е идеалната територия за съвместяване на скулптурата с рисунката – негов траен интерес за творческа изява. Скулптурите представляват своеобразни пространствени конструкции от позитивни и негативни релефни плочи, дефиниращи пластичната идея. Позитива и негатива като част от проблема за контраста, светлината, сянката и всички онези противоположности, които стоят в основата и са неотменими начала на едно цяло.

Наименованието „Конструкции“ е продиктувано от целенасочените композиционни решения на отделните релефни равнини в една обща пространствена тъкан