Изложба на млади автори

5 - 17 януари 2016

Деян Янев

Изложба на
млади автори
5 – 17 януари 2016

Галерия „Ракурси“ стартира 2016 година с изложба на млади автори, с намерението да разпространи свежо настроение в мразовитите януарски дни.
Изложбата включва произведения на Ана Тодорова, Анжела Терзиева, Велико Маринчевски, Деян Янев и Калия Калъчева.
Ана Тодорова е художничка, завършила „живопис“ в Чикагския арт институт през 2007 г., в момента живее и работи в София. Фокус в картините й са автобиографични моменти, които създават чувствени усещания. В работите си използва символи, създава нереални и неочаквани, но обясними връзки и подтиква към философски ръзмисъл.
Анжела Терзиева показва четири живописни работи, две от които от цикъла „Total Body“. Център в тях са тела, които въздействат директно, изглеждат познато и същевременно звучат абстрактно, тъй като формата губи своята цялост и очертания, както манията за съвършено тяло замъглява погледа към собственото тяло.
Велико Маринчевски е представен с две работи от цикъла „Усещане на природата“, които отразяват съвършените пространства и хармония във връзката човек-природа. Форми – отражения – присъствие – отсъствие, това са елементите на творбите на автора, които създават усещане за баланс. Изградил характерен почерк в последователната си работа у нас и на изток – Япония и Китай, където е и в момента, произведенията на Велико Маринчевски носят едно автентично дзен послание – на живот в красотата на мига.
Деян Янев представя серия акварели „Деян в Париж“, създадени по време на специализацията му в Cité des Arts. Те изглеждат познати, като спомени от ваканция и същевременно поставят извън контекста знакови места и правят неочаквани връзки между различни символи и фантазии. В тях прозира фино чувство за хумор, което развеселява зрителя и го подтиква към размисъл.
Калия Калъчева показва четири голямоформатни работи от сериите „Морска решетка“ и „Щастливи изоставени места“.
За авторката е интересно пространството и човекът, застинал в него, който обикновено е поставен в неочаквани перспективи. Въпросите за светлината, цветовете, напрежението и ракурсите са в центъра на нейното внимание.

Румяна Йонева