„Девет стъпки към най-важното“

22 февруари - 2 март 2016

Марианжела Анастасова

Изложба
Девет стъпки към найважното“
МАРИАНЖЕЛА АНАСТАСОВА
живопис и интерактивна инсталация
22 февруари – 2 март 2016

Живопис, провокирана от реално пътуване из остров Крит и постепенно разкриване на нови преживявания на духа.
9 картини, 9 стъпки към нови усещания.
Зрителят е поведен стъпка по стъпка и подканен да се идентифицира с автора, а в последната стъпка той става активна страна и помага да се реализира последното тайнство, става активна страна.
Баща ми ми е казвал да търся винаги найважното!
В ГалерияРакурси“ показвам 9-те мои последни стъпки към найважното
Първите се въртят около мен и обкръжаващите ме хора и моето любопитство към неважните неща.
После следва голямата важност на моята енергйина решителност да стигна до найважното.
Но следващата стъпка е водена от самия път и от това, което случайно се появява пред мен.
Следва срещата с младия мъж, дошъл специално за мен от митични времена и места, за да ми даде знак за найважното.
Открих много силни корени, дали не са те найважното?
Следващата ми стъпка ме доведе до едни много нежни, малки цветя.
Последната ми стъпка към найважното се случва в обикновена ноемврийска София. Каня ви да видите как вашата сянка влиза в картината ми. Може би заедно да открием найважното…”