Градска поезия

16 - 29 май 2017

Стели Грънчаров

Изложба 
„Градска поезия “
СТЕЛИ ГРЪНЧАРОВ
16 – 29 май 2017

Произведенията на Стели Грънчаров представляват микс от моментни образи, впечатления, фрагменти от пейзажа, запечатани от фотоапарата автора и впоследствие послужили за основа на живописните му произведения. „Уловените от мен фрагменти от градския пейзаж, витрини, реклами, улици, архитектура, са базов материал, а не краен продукт. Презапасявам се с тях, опитвайки се да запечатам настроението в момента, движението, ритъма на живот, както и следите от миналото, историята, останала жива до днес. Винаги съм се чувствал „градски“ човек и неведнъж съм споделял с близки и приятели това свое усещане. Градът е мястото което ме зарежда, вълнува и вдъхновява. В мегаполисите като Ню Йорк, Париж, Лондон, всичко това е в многократно завишени стойности до степен, че на моменти „едва си поемаш дъх“ от вълнение да запечаташ в съзнанието си всичко, което виждаш и чувстваш. Сетивата ти не са в състояние да поемат и съхранят огромното количество информация и тогава на помощ идва фотоапарата. Внимателно отсявам, преподреждам и композирам събрания материал и се опитвам да пресъздам или по-точно да „възстановя“ отново моментите на онова велико усещане за принадлежност към целия свят.“

Стели Грънчаров