Временно

12 април - 5 май 2022

Рада Цанкова

Изложба
„Временно“
РАДА ЦАНКОВА
12 април – 5 май 2022

Изложбата представя два последователни цикъла, които са противоположни като атмосфера, в различна тоналност и звучене, но същевременно обединени от усещането за времетрайност и за временно уловени мигове.
В първия цикъл са запечатани моменти от вътрешния ми свят, които отговарят на първоначалния локдаун, който затваряйки ни временно, ми даде възможност да се вгледам по-дълго в себе си. В този особен период, уединена в ателието ми, недалеч от къщата на Моне, в Живерни край бреговете на река Сена – наблюдавах как водата се отразява в листата на крайречните дървета, преобразявайки се в трептяща вибрираща светлина. Беше сезонният преход зима-пролет. Експлозията, с която се събуждаше природата ме изпълваше с радостно вълнение и удивление, в силен контраст с тягостното чувство, което предизвикваше световната здравна ситуация – усещането ми за неизвестност и несигурност за бъдещето. Изолацията се оказа креативна, думите на американския поет Хенри Дейвид Торо бяха в мислите ми : „… едва когато загубиш света, започваш да намираш себе си, да разбираш къде си в безкрайното богатство на връзките ни с хората…“
Essaouira, градът на ветровете, както го наричат в Мароко, е вторият цикъл картини. Естественият ми стремеж към освобождаване, уловените моментни пейзажи ме пренесоха навън към усещането за слънце, вятър и природа. Ослепителното слънце създаваше ярки цветове и силни контрасти, които виждах навсякъде: между горещината на пясъка и студенината на Атлантическия океан, между стихията на вятъра, вълните след обяд, и покоя на езерните огледални морски води при залез. А сенките, подгонени от бурния вятър оживяват и се впускат в бяг…
Временно сме тук, с ясното съзнание за шанса да уловим този ценен миг – Живота.“