Бял скок

27 май - 14 юни 2009

Греди Асса

Изложба
“Бял скок”
живопис
ГРЕДИ  АССА
27 май – 14 юни, 2009 г.

Бял скок след бял скок.
И след този бял скок
отново един бял скок.
И в този бял скок
един бял скок.
Във всеки бял скок един бял скок.

Василий Кандински

Може би белият скок на Кандински ме провокира да направя за себе си този експеримент. Отговорът е абстрактна живопис със свободно от принуди внушение – колорит, вибриращ като чист звук. Движение надолу, нагоре, натиск, амплитуди, различия, натоварвания на светлината. Пространство на чистота и простота.

Белият скок търси чисто мълчание.