Изкуството е за всички, привличане на младежка аудитория към съвременното изкуство

28 август 2013

Обучения

Изкуството е за всички, привличане на младежка аудитория към съвременното изкуство

Проект „Изкуството е за всички, привличане на младежка аудитория към съвременното изкуство“ в края на месец август 2013 в с. Ковачевци. Проектът, с основен акцент към предприемачеството в изкуството, се проведе съвместно с Национална школа по мениджмънт (http://nbschool.eu). В него взеха участие 150 ученици от различни столични училища. Целта на проекта е изграждане на интерес към изкуството и стимулиране създаването на отправни точки към развитие на собствени творчески практики. За реализирането на тази дейност екипът на галерията работи в сътрудничество с други организации и институции.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на „Национален фонд Култура“.