„Едногодишен грант 2022“ на Национален фонд „Култура“

27 януари 2023

Наши проекти

„Едногодишен грант 2022“ на Национален фонд „Култура“

През 2023 година галерия „Ракурси“ има специален фокус върху прилагане и надграждане на ефективни стратегии за реализиране на културна продукция и развитие на арт пазара.
Тази дейност е в основата на проекта „Ефективно управление на интегрирана организационна стратегия за реализиране на културна продукция, финансирана от НФК  по програма „Едногодишен грант“ 2022 г., договор № ORG2022-37 28/11/2022.