Арт-Атина 2016

27 април 2016

Наши проекти

Арт-Атина 2016

Галерия Ракурси участва в ежегодния панаир на изкуствата Арт-Атина 2016. За участието си галерията е селектирала петима млади автори – Анжела Терзиева, Деян Янев, Радоил Серафимов, Явор Боянов и Мартина Мунзе от Новата Лаипцигска школа. Критерий за изборът на автори е иновативния характер на техните произведения и способността им да провокират различен поглед към темите, по които работят.