“Fast and Furious 3”

7,500.00 лв.

ЕЛЕНА КАЛУДОВА
триптих – маслени бои на платно
130/300 см.

Описание

“Fast and Furious 3”
година: 2017
* Доставката на произведението може да не се извърши в посочените в Общите условия срокове.