“Fast and Furious 1”

7,500.00 лв.

ЕЛЕНА КАЛУДОВА
триптих – маслени бои на платно
130/300 cм.

Описание

“Fast and Furious 1”
година: 2015
* Доставката на произведението може да не се извърши в посочените в Общите условия срокове.