“Стихиите III”

1,100 лв.

ДИМИТЪР ТРУКАНОВ – ТРУКАН
смесена техника върху хартия
38/90 см.

Описание

“Стихиите III”
рамкирана