„Спяща жена“

1,600 лв.

ЯВОРА ПЕТРОВА
смесена  техника на хартия
100/70 см.

Описание

„Спяща жена“
година: 2010
рамкирана