“Място за срещи”

1,000 лв.

КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА
акрил, позлата, платно
60/55 см.

Описание

“Място за срещи”
година: 2020
подписана на гърба