„Конструкция“

1,900 лв.

КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА
акрил, позлата, платно
80/70 см.

Описание

„Конструкция“
година: 2020