„Колелото на живота“

700 лв.

РОСЕН РАШЕВ – РОШПАКА
маслени бои, конец на платно
55/46 см.

Описание

„Колелото на живота“
подписана