„Инструменти за изследване“

950 лв.

КОНСТАНТИН КОСТОВ
акрил на платно
60/80 см.

Описание

„Инструменти за изследване“
рамкирана