“Ждрело”

700 лв.

ВЕЛИКО МАРИНЧЕВСКИ
Офорт, акватинта, суха игла
71/39 см.

Описание

“Ждрело”
година: 2017