“Дневна светлина 8”

3,700.00 лв.

КАМЕН СТАРЧЕВ
пигментен печат върху хартия
110/190 см.

Описание

“Дневна светлина 8”
подписана, датирана и номерирана от автора на гърба на листа
3 от 10 броя
година: 2018