“Ангелът, който виждаше със сърцето си”

1,200 лв.

РОСЕН РАШЕВ – РОШПАКА
маслени бои, конец, канап на платно
80/70 см.

Описание

“Ангелът, който виждаше със сърцето си”
подписана