“Алхимия на цветовете”

STELI
акрил, смола на платно
81/46 см.

Цена: при запитване

Описание

“Алхимия на цветовете”

Steli Грънчаров работи в стила на геометричната абстракция, която приема като различна форма на комуникация, като универсален език, лесен за разбиране, който се поддава на разнообразни преводи и интерпретации. За него цветът е инструмент, а не изразно средство, той е едновременно форма и съдържание. Формата следва процеса, докато изгражда последователни слоеве от линии, преплитащи се и влияещи един на друг, за да постигне богато взаимодействие на цвят, форма и ритъм. Авторът се опитва да създаде усещане за пространство и движение, за самоорганизираща се система, която от своя страна намира израз в нематериалната енергия, лежаща в основата на нашето съществуване.

Steli Грънчаров
Роден 1964 г. в Оряхово, България.
1993 – завършва „Стенопис“ в Националната художествена академия, София.

Има самостоятелни изложби и участия в колективни изложби в София, Париж, Лондон, Виена,  Брюксел, Прага, Истанбул, Мексико сити, Реус (Испания) и др.

Носител е на Наградата за живопис на Съюза на българските художници, 1995 г.
Специализира в Cité Internationale des Arts, Париж, Франция, 2006 г.

Има участия в арт форумите Art New York, Context Art Miami, Affordable Art Fairs in New York, Hong Kong & London.