Цикъл „5 елемента“

ДИМИТЪР ТРУКАНОВ – ТРУКАН
смесена техника върху ръчна хартия
50/100 см.

2400,00 лв.