„Танцуващи птици“

АНТОНИЯ АНГЕЛОВА
креда на платно
150/200 см.

1600,00 лв.