„Спяща жена“

ЯВОРА ПЕТРОВА
смесена  техника на хартия
100/70 см.

1600,00 лв.