„Следобед в учреждение“

НОРА АМПОВА акварел, акрил върху хартия размер 40/30 см. без рамка, 42/32 см. с рамка

350,00 лв.